HomeRevalidatie Pension
Paardenacademie
Hooianalyses
Praktijk
Bestuur
Filosofie
Biomentor FarmCursus
Producten
BuitenritFoto en VideoContact

Biomentor Farm
Biomentor Farm

Onze huidige Biomentor Farm is niet in één keer zo ontstaan. Het is een geleidelijk leerproces geweest.

We zijn begonnen met het revalideren van paarden met zogenaamde ongeneeslijke hoef – en peesproblemen. Na een tijdje zijn we ook met kinderlessen begonnen, geïnspireerd door de paard – en kind onvriendelijke gangbare manegepraktijken.

Toentertijd stonden de paarden op een standweide met een schuilstal. Na een aantal jaren hebben we een rondgaand pad gemaakt volgens het Paddock Paradise systeem van Jaime Jackson.

Het viel ons op dat de kortgegraasde, overgraasde stukken steeds groter werden en er meer verruigde gebieden bij kwamen, die niet gegeten werden. Het werd zo erg dat we ruwvoer in de zomer moesten bijkopen.

Toen we de Tedtalk van Allan Savory hebben bekeken, werd in één keer duidelijk wat de oorzaak van de achteruitgang was: de paarden kregen veel te veel tijd om een tweede beet uit voeren op gras dat nog niet hersteld was van de eerste.

Biomentor Farm

We gingen het weiland onderverdelen in kleine paddocks die we afzetten met prikpaaltjes. Met een verplaatsbare haspel werd het verzetten van de paarden makkelijk en snel. Een rustperiode van minimaal 4 weken kreeg toen gestalte. En onze hooirekening ging van 500 per paard naar 100 euro…

Holistisch begrazen is een onderdeel van regeneratief  landgebruik. Niet alleen de biomassa ging omhoog, maar ook het organische stof gehalte van de bodem, de biodiversiteit verbeterde, de waterhuishouding, de bodembedekking….en noem maar op. 

Biomentor Farm

Biomentor Farm

Gaandeweg werden meer dieren toegevoegd, eerst kippen, en dit jaar schapen. Hoe meer diersoorten, hoe complexer en sterker het ecosysteem. Alle dieren leven dus buiten en worden meerdere keren per dag verplaatst. Onze belangstelling en activiteiten zijn dus verschoven richting holistisch en regeneratief landbeheer zonder inputs. Eieren, groenten, bramen, walnoten zijn waardevolle en gezonde toegiften.

Biomentor Farm

Biomentor Farm
Het Waarom
Gabe Brown heeft het in zijn uitstekende boek ‘Dirt to Soil’ dit als volgt verwoord: ‘het produceren van nutriënten rijke voeding, en tegelijkertijd ecosystemen verbeteren’.  

Toekomst
Na 60 jaar uitmergelend, oxidatief en toxisch landgebruik in combinatie met industrieel diermisbruik is het hoogste tijd voor verandering.

Regeneratief landgebruik heeft het ‘in zich’:
 • Verbetering bodem
 • Koolstofnegatief
 • Afkoeling biosfeer
 • Geen afval
 • Geen chemicaliën
 • Geen fossiele inputs
 • Stabielere en sterke ecosystemen
 • Biodiversiteit van natuurgebieden of beter
 • Economisch 2 tot 3 maal beter dan gangbaar
 • Gezondheid bevorderende, smakelijke, nutriëntendichte voedingsmiddelen, vrij van chemie en ziekmakende bacteriën
 • Schoon oppervlakte water 
 • Geen stankoverlast en luchtverontreiniging
Biomentor Farm

Biomentor Farm

Regeneratief  Rentmeesterschap zorgt ervoor dat we met een gerust hart het land kunnen overdragen aan de volgende generatie.